A- A A+

In Actueel portretteren we vooral gewone mensen in hun dagelijks leven. Zijn Russen werkelijk politiek gemakkelijker te manipuleren dan wij? Hoe gaan Russen om met de alsmaar uitdijende bureaucratie? Hoeveel rechtsradicalen zijn er eigenlijk in Rusland? En is het waar dat de meeste Russen anti-homo zijn en hoe komt dat dan? Hoe gedijen migranten en minderheden er?  Veel vragen en maar weinig antwoorden. Op basis van wetenschappelijke bevindingen gaan we dieper in op de sociale Russische actualiteit.

Hoe kan het dat de Russen van de 21ste eeuw zich politiek zo gemakkelijk laten manipuleren? Alle culturen maken onderscheid tussen publiek en privédomein. Maar in Rusland nam die tegenstelling nogal extreme vormen aan. Eeuwenlange politieke machteloosheid had vooral in de Sovjetperiode geleid tot een verfijnde cultuur van een 'dubbelleven', een cultuur waarbij je bijna automatisch het ene zei en deed en het andere dacht. Maar in het huidige Rusland is er een dimensie bijgekomen: de brede acceptatie van de door de overheid gemanipuleerde sociale werkelijkheid.

In deze cursus portretteren we vooral gewone Russische mensen, maar wel in de context van grote thema's. Hoe leven de mensen met elkaar na het communisme? Hoe ziet de Russische bureaucratie er uit? Wat betekent het te leven met alledaagse corruptie en geweld? Hoe gaan de overheid en de Slavische meerderheid met etnische minderheden om? Welke sociale rechten en plichten heeft de bevolking?

Tegenwoordig bieden onze media hoofdzakelijk nieuws over sociale en politieke problemen in Rusland. Zoals over de rechtsradicale groepering Nasji, die maar één doel lijkt te hebben: alle buitenlanders het land uit. En over de fel afwijzende reacties van veel Russen op de Gay Pride in Moskou in 2012. Maar wellicht belangrijker is de vraag hoe dit er dan in de sociale werkelijkheid concreet uitziet. Hoe rechtsradicaal of anti-homo is de doorsnee Rus eigenlijk? En indien hij dat is, waar komt deze houding dan vandaan en hoe ziet het er in de dagelijkse praktijk uit?