A- A A+

In Actueel portretteren we vooral gewone mensen in hun dagelijks leven. Zijn Russen werkelijk politiek gemakkelijker te manipuleren dan wij? Hoe gaan Russen om met de alsmaar uitdijende bureaucratie? Hoeveel rechtsradicalen zijn er eigenlijk in Rusland? En is het waar dat de meeste Russen anti-homo zijn en hoe komt dat dan? Hoe gedijen migranten en minderheden er?  Veel vragen en maar weinig antwoorden. Op basis van wetenschappelijke bevindingen gaan we dieper in op de sociale Russische actualiteit.

Tegenwoordig bieden onze media hoofdzakelijk nieuws over sociale en politieke problemen in Rusland. Zoals over de rechtsradicale groepering Nasji, die maar één doel lijkt te hebben: alle buitenlanders het land uit. En over de fel afwijzende reacties van veel Russen op de Gay Pride in Moskou in 2012. Maar wellicht belangrijker is de vraag hoe dit er dan in de sociale werkelijkheid concreet uitziet. Hoe rechtsradicaal of anti-homo is de doorsnee Rus eigenlijk? En indien hij dat is, waar komt deze houding dan vandaan en hoe ziet het er in de dagelijkse praktijk uit?

De lezing bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • De complexe relatie tussen angst voor andersdenkenden en sociale veiligheid: de case Rusland
  • Heeft vreemdelingenhaat in Rusland ook te maken met de bevoorrechting van 'zwarte mensen' tijdens de Sovjet-Unie en zo ja, hoe dan? 
  • Hoe verhouden rechtsradicalen en de rest van de bevolking zich tot elkaar?
  • Wat betekent het politieke verbod op openlijke homosexualiteit voor de Russische homosexuele gemeenschap? 

Op verzoek kan deze lezing worden uitgebreid tot een cursus of worden aangevuld met andere actuele onderwerpen over radicalisme en homofobie in Rusland. Zie voor nieuwe onderwerpen ook mijn blogs.