A- A A+

In Actueel portretteren we vooral gewone mensen in hun dagelijks leven. Zijn Russen werkelijk politiek gemakkelijker te manipuleren dan wij? Hoe gaan Russen om met de alsmaar uitdijende bureaucratie? Hoeveel rechtsradicalen zijn er eigenlijk in Rusland? En is het waar dat de meeste Russen anti-homo zijn en hoe komt dat dan? Hoe gedijen migranten en minderheden er?  Veel vragen en maar weinig antwoorden. Op basis van wetenschappelijke bevindingen gaan we dieper in op de sociale Russische actualiteit.

In deze cursus portretteren we vooral gewone Russische mensen, maar wel in de context van grote thema's. Hoe leven de mensen met elkaar na het communisme? Hoe ziet de Russische bureaucratie er uit? Wat betekent het te leven met alledaagse corruptie en geweld? Hoe gaan de overheid en de Slavische meerderheid met etnische minderheden om? Welke sociale rechten en plichten heeft de bevolking?

In deze lezing proberen we vanuit de sociale werkelijkheid van vandaag meer inzicht te krijgen in de Russen zelf.

Lezingopzet:

  • Hoe leven gewone Russen tegenwoordig met elkaar?
  • Hoe werkt de Russische bureaucratie?
  • Hoe zien alledaags corruptie en geweld er uit?
  • Hoe gaan overheid en etnisch Russen met etnische minderheden en arbeidsmigranten om?

Deze lezing kan op verzoek worden uitgebreid tot een cursus of worden aangevuld met andere actuele onderwerpen over het dagelijks leven van gewone Russen. Zie voor nieuwe onderwerpen ook mijn blogs.