A- A A+

Nieuwste weblog

Nederlands linguïst en slavist Cecilia Odé ontwikkelde in haar eentje modern lesmateriaal voor onderwijs in het Joekagier, een Russische inheemse taal van het oudste toendravolk in Siberië. Odé bezocht de nomadische rendierhoudende Joekagieren boven de poolcirkel in totaal acht keer, soms bij vijftig graden onder nul. Hoewel ze wist dat ze terminale kanker had, ging ze gewoon weer terug. Haar dood...