A- A A+

Rusland staat bekend om haar grote etnische en culturele diversiteit. Het land telt zo'n 150 inheemse etnische bevolkingsgroepen en daarnaast miljoenen buitenlandse arbeidsmigranten, met name uit China en Centraal Azië. In Minderheden & Migranten onderzoeken we de relatie tussen de Slavische meerderheid en deze minderheden. We kijken naar de geschiedenis van de wijze waarop ze samenleven en naar de politieke bemoeienissen. Ook onderzoeken we de hypothese in hoeverre de relatie met 'de ander' in Rusland te maken heeft met de extreem onveilige sociale omgeving waarin deze relatie tot stand kwam.

Leefwijze, economische structuur en sociale instituties van inheemse minderheden vertonen vaak grote verschillen. De ontwikkelingen na 1991 hebben voor het eerst ook directe economische en sociale concurentie veroorzaakt. Deze concurrentie gaat om 'schaarse bronnen' zoals politieke autonomie, economische middelen, een eigen cultuur en een eigen sociale identiteit. Leden van etnische minderheidsgroepen verhuizen, op zoek naar werk, steeds vaker naar West-Rusland en komen elkaar daar tegen. Deze nieuwe ontwikkelingen zijn nog nauwelijks onderzocht. 

De lezing behandelt de volgende thema's:

  • De schaduw van de 'Nationaliteitenpolitiek' uit de Sovjetperiode 
  • De strijd om politieke autonomie: casestudy van de Tataren in Tatarstan
  • De strijd om een eigen cultuur en sociale identiteit: casestudy van de 'kleine volkeren van het Noorden'
  • De strijd om het voortbestaan: casestudy van de herders van Mongun-Taiga tussen China en Rusland

In overleg kan de lezing met andere onderwerpen worden aangevuld of uitgebreid tot een meerdaagse cursus. Zie voor ideeën voor eventueel andere of aanvullende onderwerpen ook mijn blogs.