A- A A+

Rusland staat bekend om haar grote etnische en culturele diversiteit. Het land telt zo'n 150 inheemse etnische bevolkingsgroepen en daarnaast miljoenen buitenlandse arbeidsmigranten, met name uit China en Centraal Azië. In Minderheden & Migranten onderzoeken we de relatie tussen de Slavische meerderheid en deze minderheden. We kijken naar de geschiedenis van de wijze waarop ze samenleven en naar de politieke bemoeienissen. Ook onderzoeken we de hypothese in hoeverre de relatie met 'de ander' in Rusland te maken heeft met de extreem onveilige sociale omgeving waarin deze relatie tot stand kwam.

De geschiedenis van de Russische staat is de geschiedenis van een zeer oude multiculturele samenleving. Na 1991 is de complexiteit alleen maar toegenomen. In de grote steden verandert de etnische samenstelling van de bevolking snel, terwijl onder de inheemse minderheden het etnisch bewustzijn groeit. Toenemende discriminatie veroorzaakt sociale problemen tussen de Slavische meerderheid en de etnische minderheid. Tegelijkertijd verdedigt de overheid de nationale cultuur van de Slavische meerderheid steeds nadrukkelijker. Het georganiseerde staatsnationalisme en de nationalistische dagelijkse uitingen hebben hun repercussies voor etnische minderheden. Een genuanceerd publiek debat hierover bestaat niet.

In deze lezing gaan we uit van de etnische minderheden zelf en bezien hun strevingen temidden van de Slavische meerderheid om cultureel en sociaal te blijven voortbestaan. De lezing kent de volgende onderwerpen:

  • Welke etnische minderheden zijn er nu in Rusland en hoe verhouden ze zich in het algemeen tot de Slavische meerderheid?
  • Casestudy: Islamitische Tataren in de Siberische 'meltingpot' Tomsk
  • Casestudy: Nomadische Khanti’s als toeristische attractie in de oliestad Khanti Mansisk 
  • Casestudy: Chakazzen als muzikale entrepreneurs in Abakan (zie hierover ondermeer http://www.liesbetnyssen.nl/)
  • Casestudy: De Krimtataren op de Krim

Deze lezing kan in overleg worden uitgebreid met andere etnische minderheden of uitgebouwd tot een meerdaagse cursus. Zie voor ideeën voor eventueel andere of aanvullende onderwerpen ook mijn blogs.