A- A A+

In Sociale Geschiedenis volgen we de Russen in hun maatschappij en cultuur vanaf 1700 door de eeuwen heen. Voor Rusland's nationale identiteit werden begin 18de eeuw al de omstandigheden geschapen. Peter de Grote brak toen radicaal met oude tradities en stelde het land door zijn hervormingen open voor Westerse invloeden. Daarmee gaf hij ook een aanzet tot de manier waarop Russen later over hun natie en cultuur zouden nadenken en er naar zouden gaan handelen. 

'Ivanovna houdt van haar nieuwe baan'

Hoe konden gewone, fatsoenlijke mensen in de Sovjet-Unie tot medeplichtigen en passieve omstanders van het schrikbewind van Stalin worden? In deze cursus gaan we dieper in op het leven in de Stalinperiode (1928-1953) en hoe dat de mentaliteit van de sovjetburgers in Rusland beïnvloedde. We doen dit vooral met behulp van het boek De Fluisteraars (2007) van Orlando Figes, de bekende auteur van Natasja's Dans. Via diverse invalshoeken proberen we een antwoord te formuleren op de vraag wat de sociale kenmerken zijn van de overlevers van Stalin.

Daarvoor kijken we eerst naar de 'sovjetmens', de ideale mens volgens de communistische leer. Vervolgens vergelijken we dit met de 'homo sovieticus', zoals wetenschapsfilosoof Alexander Zinovjev de sovjetburgers noemde. Daarna gaan we dieper in op de strategieën die de Russische burgers hanteerden om Stalin te overleven. Tenslotte wijden we aandacht aan de slachtoffers van de Goelag.

De vier bijeenkomsten hebben de volgende onderwerpen:

  1. De 'sovjetmens'
  2. De 'homo sovieticus'
  3. 'Overlevingsstrategieën'
  4. De Goelag

De cursus kan op verzoek worden uitgebreid met andere onderwerpen. Zie voor ideeën voor eventueel andere of aanvullende onderwerpen mijn blogs.