A- A A+

Het Russisch nationalisme staat hier centraal. De politicus Aleksej Navalny is behalve een populaire anti-corruptieactivist ook overtuigd nationalist. Hoe komt het dat het nationalisme in Rusland zo alom aanwezig is? Waar komt de in Rusland zo populaire slogan ‘autocratie, nationalisme en orthodoxie’ vandaan? Peter de Grote droeg in de 18de eeuw al zijn steentje bij aan de wording van het Russische nationalisme. Hoe zag dat eruit en hoe ging het daarna verder? En is het nationalisme de laatste jaren van inhoud veranderd? [Foto: Fontein 'Vriendschap van de Naties', VDNKh, Moskou] 

De wijze waarop het nationalisme in Rusland wordt aangewakkerd is voor de meeste Russen ondoorzichtig. In hoeverre kunnen ze geloven wat de regering zegt? Zien de Russen het bijvoorbeeld als zinvol om je uit 'cultuurbehoud' te verweren tegen buitenlandse invloeden? En zo ja, hoe praten ze daarover en hoe doen ze dat dan in het dagelijks leven? De lezing bevat de volgende thema's:

  • Welke groeperingen stimuleren in Rusland het nationalisme en hoe zien deze er uit?
  • Hoe nationalistisch zijn de meeste Russen en op welke manieren tonen ze dat?
  • Lijkt het huidige nationalisme op het Sovjet-nationalisme?
  • Hoe ontwikkelde het Russische nationalisme zich door de eeuwen heen en hoe werkt dit proces momenteel door?

De lezing kan in overleg ook als cursus of met andere thema's uit het huidige nationalisme worden gegeven. Zie voor ideeën voor eventueel andere of aanvullende onderwerpen ook mijn blogs.