Icon-kiss-230320

Het kussen van iconen is een belangrijk ritueel in de Russisch-orthodoxe kerk. Iedereen die daar ooit een kerk bezocht, heeft dit met eigen ogen kunnen zien. Russen liefkozen iconen in de letterlijke zin van het woord. Dagelijks kussen ouderen én jongeren, mannen én vrouwen duizenden iconen. De orthodoxe religie is van oudsher veel fysieker en collectiever dan de westerse. Behalve het maken van een kruis met wijwater en het eten van gewijd brood uit handen van de priester, drinken ze geheiligde wijn van een gemeenschappelijke lepel - de zogenaamde zapifka - en drogen hun lippen af met een gezamenlijke doek. Verder kussen de gelovigen de hand van de pope, de Heilige Beker en het Heilig Kruis. Zoals een gelovige het uitdrukt: onze gevoelens voor God tonen wij veel vrijer dan de mensen in het Westen. 

 

Eerlijk gezegd is dat waar: vooral dat overvloedige gekus voelt voor ons westerlingen nogal onwennig. En we vinden het nog onhygiënisch ook: op de met glas bedekte icoon zie je vaak de lipafdruk van je voorganger nog zitten. Maar in tijden van corona vormen deze rituelen bovendien een grote bron van besmetting. Het orthodoxe patriarchaat in Moskou, de stad waar het aantal besmettingen snel oploopt, publiceerde half maart een speciaal protocol om besmetting met het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan. De wijnlepel moet vanaf nu steeds worden gereinigd en de pope mag de lippen van de gelovige alleen nog maar afdrogen met een wegwerpdoekje. Bovendien kan hij de zapivka beter aanbieden in een wegwerpbeker. Het brood dient met handschoenen te worden aangereikt en elke dag komt er vers wijwater. Alleen het kussen van de iconen mag blijven zoals het was, maar wel met grondige reiniging na elke kus. 

 

Helaas, het klinkt allemaal als een doekje voor het bloeden. Nog steeds blijft in de kerk besmetting mogelijk en over 'sociale distantie' lezen we al helemaal niets. Veel popes en gelovigen houden zich trouwens niet aan de nieuwe regels en voeren de rituelen uit zoals ze altijd al deden. Verschillende redenen zijn hiervoor te bedenken, die trouwens ook voor andere religies gelden. Zo is het idee bij de gelovigen alom verbreid dat religie werkt als een soort vaccin tegen virusbesmetting. Bovendien geeft religie juist nu troost aan de steeds angstiger wordende mens. En tenslotte is menige gelovige ervan overtuigd dat het virus zijn geloof op de proef stelt: een ‘echte’ gelovige is niet bang voor het virus. Maar er is nog een andere en wellicht belangrijkere, typisch Russische, reden. De Russisch-orthodoxe kerk vormt een van de pijlers van de door Russen zo gekoesterde ‘Russische ziel’: zonder Russische kerk geen ‘Russische ziel’. Tegelijkertijd vertrouwt een groot deel van de bevolking noch de autoriteiten noch de notoir gebrekkige gezondheidszorg. Twee dagen geleden riep de Russische Orthodoxie haar gelovigen alsnog op de kerken voortaan te mijden. Maar hoe moeten de mensen zich dan tegen deze onzichtbare vijand beschermen? Via het intense religieuze ritueel kunnen ze immers hun angsten voor corona nog een beetje kwijt? En binnen het ritueel geeft de icoonkus hen toch de meeste bescherming?

 

Verwante blog:  

Waar komt de Russische ziel eigenlijk vandaan?

Youtubefilmpje: Bekijk hier de opmerkelijke video van Radio Free Europe/Radio Liberty op 17 maart 2020: 'The COVID-19 pandemic did not deter the faithful in Kazan from taking communion from the same spoon. Medical experts have warned that sharing bodily fluids like saliva would most likely spread the coronavirus.'

(1,10 min)