A- A A+

Als antropoloog wil ik Rusland in het sociale detail tot leven wekken. In deze blog bericht ik tweewekelijks over mijn ervaringen tijdens mijn Russische reizen. Maar ook een nieuwsbericht, publicatie of speciale gebeurtenis uit de Russische geschiedenis kan me aanzetten tot reflectie. Bij veel blogs vindt u een illustratief YouTube-filmpje.

Onafhankelijk denker in 19de-eeuws Rusland

Onafhankelijk denker in 19de-eeuws Rusland
Met bijna iedereen wist hij bevriend te blijven, ook al was hij het niet met je eens. In zijn laatste aantekeningen klonk soms de wanhoop door: 'Hoe lang heb ik nog de lust de tegenpartij te ontmoeten? Hoe lang ben ik nog in staat, zonder mijn principes te verloochenen, geen persoonlijke zaak te maken van onze meningsverschillen?’ Waarom wil ik over Alexander Herzen (1812-1870) schr...
0 reacties
Lees verder

Naïeve buitenlanders in de Russische Revolutie

Winterpaleis-bestorming-1917-050417
Altijd verbaas ik me weer over mijn eigen en andermans naïviteit bij het begin van grote historische gebeurtenissen. Zo geloofde ik in de jaren '90 -  zeker als ik persoonlijk ter plekke was - hartstochtelijk in de wording van de Russische democratie. Er met je neus bovenop staan en met je ogen en oren wijd open: hier zweren niet alleen onderzoeksjournalisten bij maar ook wij, antropologen. M...
0 reacties
Lees verder